Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ropczyce

 

W związku z ponownym wyborem na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem oraz docenili naszą wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Powierzenie tej odpowiedzialnej funkcji na kolejną kadencję świadczy o niesłabnącym zaufaniu. Duże poparcie to również docenienie zrealizowanych już inwestycji, podjętych inicjatyw i wdrożonych pomysłów, dzięki którym mieszkańcom naszej gminy żyje się lepiej.

Zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo, jest dla mnie zobowiązaniem do tego, by w dalszej działalności publicznej nie szczędzić sił dla wspólnego rozwoju Ropczyc. Jestem przekonany, że wraz z radnymi nowej kadencji uda nam się uczynić wiele dobra dla wszystkich mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,

Bolesław Bujak

 

Komentarze są wyłączone.