Bolesław Bujak urodził się 3 listopada 1957 r. w Brzezinach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do 5-letniego technikum mechanicznego w Dębicy. Ukończył stacjonarny Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – Filia w Rzeszowie (1983). Także w 1983 roku ukończył podyplomowe studia pedagogiczne, a w roku 2003 zaocznie Wydział Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W 1977 r. podjął pracę w WSK „PZL-Rzeszów” w Ropczycach, gdzie przez krótki okres (2,5 miesiąca) wykonywał obowiązki planisty, po czym w październiku 1977 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą pełnił do września 1979 r.

W 1983 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Ropczycach. Funkcję tą pełnił do 1992 r. W latach 1992-1994 – wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. W latach 1994-2001 – sprawował funkcję burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce. W 2001 r. kapituła samorządu Województwa Podkarpackiego uznała go za najlepszego burmistrza województwa.

W wyniku wyborów do parlamentu RP w 2001 r. objął mandat posła RP IV kadencji. W trakcie wykonywania mandatu poselskiego był członkiem sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W 2005 r. – w wyniku procedury konkursowej – objął stanowisko Dyrektora Departamentu Dróg i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W listopadzie 2006 r. w wyniku wyborów samorządowych – głosami większości społeczności Gminy Ropczyce – został wybrany w I turze na stanowisko Burmistrza Ropczyc.

Był Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora. Jest członkiem Fundacji Caritas Diecezji Rzeszowskiej, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, członkiem honorowym OSP w Ropczycach – Granicach, członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach.

W swoich zamierzeniach i planach zawodowych stawia na poprawę warunków życia na wsi i w małych miasteczkach, rozwój oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu w regionie, wspiera inicjatywy i przedsięwzięcia samorządów, przedsiębiorstw i instytucji oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Motto, którym kieruje się w swojej publicznej działalności brzmi: „Zaufanie zobowiązuje”.

Komentarze są wyłączone.