Program Wyborczy
kandydata na Burmistrza Ropczyc
Bolesława Bujaka
i kandydatów do Rady Miejskiej
w Ropczycach

 1. Będę zabiegał o nowe miejsca pracy na terenie Ropczyckiej Strefy Ekonomicznej oraz w całej gminie. Zaproponuję zamrożenie podatku od działalności gospodarczej na dwa lata, a w kolejnych dwóch latach jego wzrost tylko o wysokość inflacji.
 2. Wspierał publiczną służbę zdrowia, zamierzam otoczyć w szkołach bezpłatną opieką stomatologiczną dzieci i młodzież. Podejmę inicjatywę budowy geriatrycznego oddziału szpitalnego w Ropczycach dla osób starszych i schorowanych. Będę stwarzał korzystne warunki dla rozwoju rodziny i opieki nad dziećmi.
 3. Zapewnię dalszą budowę ulic, chodników oraz oświetlenia w osiedlach i sołectwach, a także budowę dróg dla każdej grupy 5-ciu domów. Doprowadzę do budowy drogi – łącznika ze zjazdu z autostrady w Borku Wielkim do E-4. Będę zabiegał o przebudowę drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Wiśniowa.
 4. Ponowię działania zmierzające do budowy przez Państwo zbiorników retencyjnych na rzekach w naszej gminie i gminie Wielopole Skrzyńskie, by chronić mieszkańców Ropczyc i okolic przed zalewaniem.
 5. Utworzę w Urzędzie Miejskim Referat ds. Rolnictwa, którego zadaniem będzie współpraca z instytucjami państwowymi i europejskimi w celu aktywnego rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego, tworzenia grup producenckich oraz scalania terenów rolnych. Postawię na wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii.
 6. Będę dbał o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcę, aby zbudowany został kolejny żłobek. Zapewnię miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku 3 i 4 lat poprzez otwieranie przedszkoli w Lubzinie i Niedźwiadzie. Infrastruktura w ZS Nr 1 w Ropczycach, Witkowicach, Gnojnicy Woli zostanie wzbogacona o hale sportowe, sale gimnastyczne, świetlice i pracownie komputerowe.
 7. Położę nacisk na rozbudowę bazy sportowej, by zapewnić dzieciom i młodzieży jeszcze lepszy rozwój fizyczny. Przy szkołach zostaną zbudowane „małe sportowe Orliki”. Oddany zostanie do użytku stadion sportowy w Niedźwiadzie. Stworzę warunki dla uprawiania lekkoatletyki na stadionie w Ropczycach.
 8. Oddamy do użytku lokalnej społeczności przebudowane obiekty kulturalno – oświatowe w Witkowicach, Brzezówce, Okoninie Lubzinie, Małej, Gnojnicy Woli. Będziemy wspierać działalność organizacji stowarzyszeń, młodzieżowych i dorosłych.
 9. Stworzymy warunki do powszechnego dostępu do kultury poprzez rozbudowę Biblioteki oraz sali koncertowej w Szkole Muzycznej.
 10. Będziemy kontynuować budowę mieszkań w blokach oraz stwarzać bazę pod budownictwo jednorodzinne w celu zatrzymania młodych mieszkańców w Ropczycach.
 11. We współpracy z Samorządem Wojewódzkim zapewnimy bezpłatny dostęp do Internetu wszystkim użytkownikom w mieście i na wsi, wykorzystując na ten cel środki europejskie.
 12. Będziemy rozbudowywać sieć wodociągowo – kanalizacyjną w Łączkach Kucharskich, Niedźwiadzie, Gnojnicy, Brzyznej, Granicach, Witkowicach – Kolonii, Brzezówce i ul. Zielonej w Ropczycach.

Komentarze są wyłączone.