KWW Samorząd i Gospodarka

 

19 września 2014 r. odbyła sie Powiatowa Konwencja KWW Samorząd i Gospodarka. Na czele Komitetu Wyborczego stoją: Józef Misiura - przewodniczący oraz Bolesław Bujak - zastępca przewodniczącego. Otwierając Konwencje, przewodniczący zaznaczył, że grupa ludzi tworzących Komitet nie reprezentuje żadnej partii politycznej. Są to przedstawiciele różnych środowisk, zawodów i ugrupowań o umiarkowanych poglądach. Deklarują oni, że w przyszłym Samorządzie będą podejmować działania majce na celu integrację wszystkich grup społecznych na rzecz rozwoju miasta, gminy i powiatu.

 


 

Nasz program wspierają działacze i sympatycy skupieni wokół: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, OSP, KGW, ZNP, Związku Emerytów i Rencistów, Związku Młodzieży Wiejskiej, środowisk łowieckich, a także harcerze, sportowcy i przedsiębiorcy.

 
 

Elżbieta Ryniewicz

Całe moje życie zawodowe związane jest z Ropczycami. TuElżbieta Ryniewicz od lat zajmuję się edukacją i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego z ogromnym zadowoleniem obserwuję wzrost nakładów na tę grupę wiekową. Ważną inwestycją była budowa Żłobka Miejskiego, w którym znalazło opiekę 35 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat oraz nakłady na rozwój bazy przedszkolnej. Widząc troskę władz samorządowych oraz ich starania o rozwój szeroko rozumianej edukacji i oświaty, postanowiłam poprzeć kandydaturę Bolesława Bujaka na burmistrza Ropczyc – człowieka niezwykle oddanego sprawom naszego miasta i gminy, kompetentnego, doświadczonego i sprawdzonego samorządowca, który potrafi zebrać wokół siebie zespół odpowiedzialnych, kreatywnych i pracowitych ludzi, kandydujących w zbliżających się wyborach z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd i Gospodarka. Wiem, że działania, które podejmował i będzie podejmować, przysłużą się rozwojowi naszej Małej Ojczyzny. Uważam, że najlepszym kandydatem na burmistrza Ropczyc jest Bolesław Bujak, który potrafi właściwie zadbać o rozwój Ziemi Ropczyckiej i jej mieszkańców.

 

Komentarze są wyłączone.